Thể thao trực tiếp

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
19
-
10
20
-
10
21
-
10
22
-
10
23
-
10
24
-
10
25
-
10
26
-
10
27
-
10
28
-
10
29
-
10
30
-
10
31
-
10
1
-
11
2
-
11
3
-
11
4
-
11
5
-
11
6
-
11
7
-
11
8
-
11
9
-
11
10
-
11
11
-
11
Tổng
00 1                                 1         1 1 4
01 1 1           1         1               1       5
02     1     1                   1   1 1     1     6
03 1                 1               1 1           4
04 1             1 1 1       2   1     1   2 1   1 12
05       2                             1 1 1       5
06       1 1   1 1         1                   1   6
07       1   1     1   3 1   1     3               11
08     1   1     1   1                 1           5
09               1 1   1             1       1     5
10   1                       1 2   1 1 1 1   1 1   10
11   1     1       1     1   1     1   1 2     1   10
12 1           1   1 1   1       1               1 7
13       1   1   1 1           1         1   1   1 8
14                 1             1 1               3
15       1           1     1                       3
16               1 2               1               4
17   1   1   1                                     3
18 1                     1                   1   1 4
19     1 1 1     2                           2 1 1 9
20     2 1   1       2 1     1             1     1 10
21           1 2           1           1     1 1   7
22                 1   1     1   1               1 5
23 2       1   1 1         1                 1     7
24 1 1       2             1     2 1       1     2 11
25         1   1 1     1     1 1             1     7
26 1   1     1 1     1     1                     1 7
27     1   1       1 1   1     1   2               8
28     1 1 1 1 1         1       1     1 1         9
29   2   1                             1           4
30 1 1         1 1   1   1     2             1     9
31         1   1     2 1     2 1   1 1   1         11
32                   1       1         1     1 2   6
33   1                         1           1 1     4
34 1                                 1           1 3
35         1           2   1       1       2       7
36         1       2           1                   4
37             1     1                 1     1     4
38   1 1             1         1     1     1       6
39 1             1         1     1         1       5
40                           1                   1 2
41                 1   1 1 1       1     1         6
42 1   1     1   1     1 2     1           1       9
43             1       2             2   1         6
44   1   1 1             1       1           2     7
45 1         1 1 1                 1       1       6
46   1     1 1     2   1                   1       7
47 1 1                 1 1 1 1 2 1 2 1       1   1 14
48     1           1               1             1 4
49   1         1             1           1     1 1 6
50 1       1   1 1   1       2 1 2   1             11
51         1   1         1               1 1       5
52           1               1   1   1       1     5
53       1   1       1   2               1   1 1   8
54 1           2 1   1       1     1   1     1     9
55 1 1 1       1         2     1         1         8
56   1                           1         1 1   1 5
57   1 2       1         1     1   1               7
58     1   1 2 1       1   1 1         1           9
59     1                               1           2
60       2   1     2     2     1           1   1   10
61       1 1     1         1   1 1     1 1       2 10
62 1     1 1 1             1   1       1   1 1     9
63           1           1 1           1       2   6
64   1         1   1     1           1           1 6
65     1 1   1         1   2       1     1         8
66       2         1 1         2     1         1   8
67 1   1               1     1   1           1 1   7
68 1       1   1   1 2                           1 7
69         1         1           1   1             4
70       1   1         1                       1   4
71       1             1       1   1       2   1   7
72   1   1       1         1       1   1 2 2   1 1 12
73   1                   1                         2
74     1 1   1     1 1           1               1 7
75                                   1   1     1   3
76         1   1       1   1     1   1 1 2   1 1   11
77     1         1           2                     4
78   1 1             1           2       1     1 1 8
79   1   1               1 1   1 1       2         8
80 1             1 1       1     1     1 1   1     8
81   1     1   1       1                       1   5
82     2 1       1                               1 5
83               1 1               1   3           6
84     1                     2 1               1   5
85         1                 1       1     1       4
86                     2           1     2   1     6
87   1           1     1 1       1   1 1       1   8
88     1       2         1           2             6
89 1                 1       1       2 1           6
90         1         1               2     2       6
91 1   1     1   1             1 1             1   7
92           1                         1 1         3
93 1 1   1 1               1                     1 6
94         1 1     1 1     1 1     1               7
95                                             1   1
96                     1   1   1   1       1   1   6
97   1 1     1     1       2       1 1             8
98 1       1               1                     1 4
99   1           2       1       1         1       6
  Thể thao Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao Bóng rổ game casino Game poker Casino game poker Game casino Casino game nổ hũ Kết quả xổ Số Hà Nội Baccarat casino Casino game nổ hũ Trang xổ số chính thức Baccarat Game bài